Οι συνεργάτες μας

Fundacion de la comunidad valenciana del pacto para el empleo en la ciudad de valencia

Ο οργανισμός Foundation Valéncia Activa (FCVPE) ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βαλένθια, το οποίο βασίζεται στη συμμετοχή οικονομικών και κοινωνικών φορέων. Η αποστολή του FCVPE είναι να προωθήσει και να συντονίσει πολιτικές για την εργασιακή απασχόληση και την τοπική οικονομική ανάπτυξη της πόλης, με στόχο την τοποθέτηση και προβολή της Βαλένθια ως μιας στρατηγικής πόλης και δημιουργό ευκαιριών απασχόλησης.

Οι στόχοι του FCVPE ποικίλου. Ένας από τους στόχους είναι η συνεργασία με άτομα που ανήκουν σε ομάδες που υπομένουν υψηλότερο ποσοστό ανεργίας ή/και έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, επιθυμούμε να αναπτύξουμε και διαχειριστούμε προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Cooperazione Paesi Emergenti

Ο ΜΚΟ CO.P.E., που ιδρύθηκε το 1983 και είναι μέλος της μεγαλύτερης ιταλικής ομοσπονδίας FOCSIV, ασχολείται με την αναπτυξιακή συνεργασία, τη διεθνή εθελοντική υπηρεσία και τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενεργούς συμμετοχής στα κοινά. Πιο συγκεκριμένα CO.P.E. ασχολείται με: έργα ανάπτυξης συνεργασίας στην Τανζανία, τη Γουινέα Μπισσάου, τη Μαδαγασκάρη και το Περού · την ανάπτυξη ικανοτήτων, του αλφαβητισμού και την επαγγελματική κατάρτιση των κατοίκων από αναπτυσσόμενες χώρες · προώθηση της εργασιακής εμπειρίας στις αναπτυσσόμενες χώρες μεταξύ τοπικών εργαζομένων, νεαρών εθελοντών και επαγγελματιών · κατάρτιση εθνικών και διεθνών εθελοντών δημόσιων υπηρεσιών · την επικύρωση των ικανοτήτων και της κατάρτισης των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο · Παγκόσμια εκπαίδευση του κοινού για να είναι ενεργοί πολίτες, υπεράσπιση και ευαισθητοποίηση για τη δίκαιη ανάπτυξη και ένταξη των μεταναστών.

Consorzio Social Lab Società Cooperativa Sociale

Ο οργανισμός Consorzio Social Lab είναι ένα δίκτυο οργανισμών τρίτου τομέα, με έδρα την επαρχία Μπάρι της Ιταλίας, οι οποίοι απασχολούνται με την παροχή ευκαιριών για κοινωνική ένταξη, κοινωνική καινοτομία, εργασιακή απασχόληση και τοπική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή ευάλωτων ατόμων ή ατόμων στην κατηγορία κοινωνικού κίνδυνου.

Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η παροχή κατάρτισης και ευκαιριών απασχόλησης σε άτομα ευάλωτων ομάδων, μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων έργων και δραστηριοτήτων που εστιάζονται στην καθοδήγηση μέσω προγραμμάτων για τη γενική ανάπτυξη της τοπικής περιοχής, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε κίνδυνο της αστικής αμέλειας.

G.G. Eurosuccess Consulting Limited

O Συμβουλευτικός οργανισμός Eurosuccess Consulting δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης έργων, της κατάρτισης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μέσω μιας δυναμικής ομάδας νέων επιστημόνων, η Eurosuccess παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που καλύπτει τις ανάγκες διαφόρων ομάδων στόχων και οργανώσεων, όσον αφορά τις ευκαιρίες διά βίου μάθησης, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Σήμερα η Eurosuccess προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. Συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα μέσω ενός καλά εδραιωμένου δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό, βασισμένο στην μεγάλη εμπειρία του ιδρυτή της.

Η Eurosuccess στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, καθώς και στην ανάπτυξη της ομάδας της, η οποία θα δώσει την ευκαιρία να ενισχυθεί ο επιστημονικός τομέας της.

Η Eurosuccess έχει εμπλοκή σε περισσότερα από πενήντα πέντε (55) προγράμματα διά βίου μάθησης, ERASMUS + και JUSTICE (σε τέσσερα από αυτά ως συντονιστής), καθώς και ως ένας από τους αξιολογητές για την Κυπριακή Εθνική Υπηρεσία και τα νορβηγικά ταμεία.

Επιπρόσθετα, η Eurosuccess Consulting έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ως επίσης και με το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2015

European Projects Association

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Έργων είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με επίκεντρο την έρευνα και την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη διεθνοποίηση. Η έδρα της EPA βρίσκεται στις Βρυξέλλες από το 2008 και διοικείται από μια ομάδα αφοσιωμένων και έμπειρων επαγγελματιών με γνώμονα τον κοινό στόχο της δημιουργίας ενός μοναδικού κέντρου πόρων για άτομα και οργανισμούς που συμμετέχουν σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Έργων εργάζεται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως διαμεσολαβητές μεταξύ εταίρων, οργανισμών και ενδιαφερομένων, χάρη στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας που μας επιτρέπουν να είμαστε ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας. Χάρη στα Τοπικά Σημεία Επαφής, φτάνουμε στους υφιστάμενους και πιθανούς εταίρους σε περιφερειακό, τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Παρέχοντας πρόσβαση στη γνώση και διευκολύνοντας τη συνεργασία, την εκπαίδευση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, η EPA δημιούργησε το Πρόγραμμα Προσωπικής Βελτίωσης. Σκοπός του είναι να προσφέρει σε επιλεγμένο αριθμό φοιτητών και πτυχιούχων την ευκαιρία να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και την ανάπτυξη των έργων.

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Εκπαίδευσης και Κοινωνικών Ερευνών, η EPA ίδρυσε τον Ευρωπαϊκό Επιταχυντή Έργων, παρέχοντας μαθήματα κατάρτισης για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ.

Uniao Das Freguesias de Gondomar (SCOSME) Valbom E Jovim

Η ένωση União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), το Valbom e Jovim (UFGVJ) είναι μια από τις έξι Ενορίες του Δήμου Gondomar, ο οποίος με τη σειρά του είναι ένας από τους δεκαέξι Δήμους της Μεγαλύτερης Μητροπολιτικής Περιοχής του Πόρτο, Πορτογαλία με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκους.

Ως δημόσιος φορέας, το θεσμικό όργανο έχει πολλές αρμοδιότητες που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση και ταυτόχρονα έχει αναπτύξει πολλά έργα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την εργασιακή απασχόληση, την κατάρτιση, την μη-τυπική εκπαίδευση για παιδιά, νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους. Τα έργα που συμμετέχει δραστηριοποιούνται σε διάφορες θεματικές, όπως η κοινωνική ένταξη, η ενεργός γήρανση, τα άτομα ευάλωτων ομάδων, διάφορα έργα που σχετίζονται με τοπικές και εθνικές δραστηριότητες εθελοντισμού, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, κ.α.

Uniwersytet Lodzki

Το Πανεπιστήμιο του Lodz (Uniwersytet Łódzki - ULO) ιδρύθηκε τον Μάιο του 1945 και είναι ένα από τα κορυφαία δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πολωνία. Το Πανεπιστήμιο απασχολεί 4.000 άτομα (συμπεριλαμβανομένων πάνω από 2.500 ακαδημαϊκούς καθηγητές). Οι 12 σχολές του Πανεπιστημίου παρέχουν προγράμματα σε 60 τομείς σπουδών, 170 ειδικότητες και 90 μεταπτυχιακά προγράμματα που περιλαμβάνουν πρόγραμμα MBA και φιλοξενούν περίπου 40.000 φοιτητές. Οι σπουδαστές, μαζί με όσους σπουδάζουν στο Λοντζ, στο πλαίσιο ανταλλαγής Erasmus, προέρχονται από περίπου 80 διαφορετικές χώρες.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας έχει βαθμολογηθεί με την υψηλότερη κατηγορία "Α" από το Υπουργείο Επιστημών και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για επιστημονικές δραστηριότητες της περιόδου 2013-2016. Μεταξύ των μελών του προσωπικού της σχολής υπάρχουν ειδικοί σε διάφορα ιδρύματα χρηματοδότησης της έρευνας.

Οι ερευνητές από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας συμμετέχουν σε πρωτοποριακά διεθνή ερευνητικά έργα σε ευρύ φάσμα τομέων όπως η αειφόρος ανάπτυξη, η πληροφορική, η εκπαίδευση, η νεολαία και η ευημερία, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού επιχορηγούμενων προγραμμάτων-πλαισίων.

Ankara Provincial Director of Family and Social Services

Η επαρχιακή διεύθυνση Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών ιδρύθηκε από το Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η τοπική αρχή ιδρύθηκε το 1983. Τα καθήκοντά της είναι τα ακόλουθα: να αναπτύξει και να εφαρμόσει πολιτικές που σχετίζονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες και την αλληλεγγύη σε τοπικό επίπεδο, να προστατεύσει τη δομή της οικογένειας, να ασκήσει τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις δραστηριότητες αλληλεγγύης για τα παιδιά, να αποτρέψει τις διακρίσεις κατά των γυναικών, να εφαρμόζουν κάθε είδους προφυλάξεις και λύσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωμένους, να λαμβάνουν προφυλάξεις για την προστασία των συγγενών μαρτύρων και βετεράνων από την άδικη μεταχείριση και τη στέρηση, οι οποίοι χρειάζονται προστασία και κοινωνικές ενισχύσεις, να λαμβάνουν προφυλάξεις για την προστασία της οικογενειακής ακεραιότητας, της εργασιακής απασχόλησης και να παρέχουν το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ άλλων θεσμικών οργάνων και ΜΚΟ.