Ortaklarımız

Fundacion de la comunidad valenciana del pacto para el empleo en la ciudad de valencia

Valenscia Activa Vakfı (FCVPE), ekonomik ve sosyal paydaşların katılımını esas alan Valencia’nın belediye meclisine ait bir kurumdur. FCVPE'nin misyonu, istihdam politikalarını ve yerel ekonomik kalkınmayı teşvik ve koordine ederek Valencia’yı stratejik şehir ve istihdam sağlayıcısı olarak konumlandırmaktır.

FCVPE’nin çeşitli amaçları vardır. FCVPE yüksek işsizlik oranlarıyla mücadele etmek durumunda kalmış ve iş piyasasına uyum problemleri yaşayan kişilerle çalışmayı tercih etmektedir ve bu alanda eğitim ve öğretim programlarını geliştirmeyi ve yönetmeyi amaçlamaktadır.

Cooperazione Paesi Emergenti

1983 yılında finanse edilen ve daha büyük İtalyan federasyonu FOCSIV üyesi olan CO.P.E., kalkınma işbirliği, uluslararası gönüllü hizmeti, farkındalık yaratma ve aktif vatandaşlık konularında faaliyet gösteren bir STK'dır. Daha spesifik olarak CO.P.E. : Tanzanya, Gine Bissau, Madagaskar ve Peru’da kalkınma işbirliği projeleri yürütme; kapasite geliştirme, alfabetik hale getirme ve mesleki eğitim aktiviteleri sürdürme; gelişmekte olan ülkelerde çalışma deneyimlerini yerel çalışanlar, genç gönüllüler ve yetişkin profesyoneller arasında teşvik etme; ulusal ve uluslararası kamu gönüllülerine yönelik eğitim sağlama; göçmen, mülteci ve sığınmacılara yönelik mesleki eğitim sağlama ve yeterliliklerin geçerliliğini belirleme; Küresel ve adil kalkınmanın ve göçmenlerin dahil edilmesinin savunuculuğu ve farkındalığının artması konularında faaliyet göstermektedir.

Consorzio Social Lab Società Cooperativa Sociale

Consorzio Social Lab, İtalya'nın Bari şehrinde, risk altındaki hassas kişilerin toplumsal entegrasyonunu sağlamak için sosyal içerme, sosyal yenilik, istihdam edilebilirlik ve yerel kalkınma alanında çalışan üçüncü sektör örgütleri ağıdır.

Kurumun ana faaliyeti, özellikle kentsel hayata uyum problem yaşayan dezavantajlı insanlara yönelik özel ders ve koçluğa odaklanan özel projeler ve faaliyetler yürütmek ve bölgesel kalkınmaya yönelik program, eğitim ve iş olanakları sağlamaktır.

G.G. Eurosuccess Consulting Limited

Eurosuccess Consulting proje yönetimi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir Danışmanlık ve Eğitim kuruluşudur. Genç bir bilim insanından oluşan dinamik bir ekip aracılığıyla EUROSC, Kıbrıs'ta ve yurt dışında, çeşitli hedef grup ve kuruluşların yaşam boyu öğrenme fırsatları ile ilgili ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir hizmet paketi sunmaktadır.

Günümüzde Eurosuccess, halka ve Kıbrıs'ın özel sektörüne yönelik çeşitli hizmetler sunmaktadır. Eurosuccess aynı zamanda, kurucusunun yoğun geçmiş tecrübesine dayanarak, yurt dışında sahip olduğu köklü ortaklar ağı aracılığıyla uluslararası programlara aktif olarak katılmaktadır.

Eurosuccess, sunduğu hizmetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini ve aynı zamanda bilimsel uzmanlık sektörünün geliştirilmesine imkân sağlayacak olan ekibinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Eurosuccess şu anda elli beşten (55) fazla Yaşam boyu Öğrenme, ERASMUS + ve ADALET Programlarında yer almaktadır. Bu programlardan dördünde koordinatör olarak, bir diğerinde ise Kıbrıs Ulusal Ajansının ve Norveç Fonlarının değerlendiricilerinden biri olarak çalışmaktadır.

Eğitim ve kalkınma çözümlerinin geliştirilmesiyle(geleneksel eğitim materyalleri, e-öğrenme çözümleri ve yetkinliklerin / becerilerin değerlendirilmesinde kullanılan Bilişim ve İletişim Teknolojileri araçları ve ayrıca kalkınma amaçları) konusunda Eurosuccess Danışmanlık, birden çok alanı olan bir kavramı kapsayan AB ve Ulusal girişimlerden oluşan geniş bir deneyim yelpazesine sahiptir. Söz konusu çalışma alanları; gaziler, gençler, yetişkinler, Çocuklar, çalışmayan, işgücünde yer almayan, eğitim veya öğrenim hayatında olmayan ya da beceri artırımı faaliyetlerinde bulunmayan kitleden gelen insanlar (NEET), mahkûmlar, eski suçlular ve diğerleri gibi toplumun savunmasız grupları kapsamaktadır.

Ayrıca Eurosuccess Danışmanlık aşağıdaki topluluklara üyedir;
Avrupa Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretim Forumu (EfVET), Uluslararası Ticaret Konseyi, Avrupa Cezaevi Eğitim Birliği (EPEA), Okul Eğitiminde Temel Yeterlilikler Avrupa Politika Ağı (KeyCoNet Network), Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (CCCI), Kıbrıs İşveren ve Sanayiciler Federasyonu(OEB) ve Lefkoşa Ticaret ve Sanayi Odası (NCCI).

Eurosuccess Danışmanlığın felsefesi aşağıdaki dört ilke ile özetlenebilir: Uygula, Gözden Geçir, Geliştir, Yeniden Tasarla. Eurosuccess, bu yaklaşımla danışmanlık ve kalkınma faaliyetlerinin sürekli olarak iyileştirilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda, kuruluş, sistemi düzenli olarak denetleyen ve inceleyen ISO 9001: 2015 Kalite sistemi tarafından tasdik edilmiştir.

Ayrıca, Eurosuccess danışmanlık, eğitim ve öğretimle ilgili bir kamu otoritesi olan Kıbrıs İnsan Kaynakları Geliştirme İdaresi tarafından onaylanmış bir Mesleki Eğitim Merkezidir.

European Projects Association

European Projects Association araştırma ve kalkınma, yenilikçilik ve uluslararasılaşma konularına odaklanan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. EPA'nın merkezi 2008'den beri Brüksel'de bulunmaktadır ve AB tarafından finanse edilen projelerde yer alan bireyler ve kuruluşlar için benzersiz bir kaynak merkezi oluşturma amacı güden özel ve deneyimli profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından yönetilmektedir.

Avrupa Projeleri Birliği, bir Avrupa işbirliği ağı olmasına olanak sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde, ortaklar, kuruluşlar ve paydaşlar ile kolaylaştırıcı olarak Avrupa Birliğinin merkezinde çalışmaktadır. Bölgesel İrtibat Noktalarımız sayesinde, mevcut ve potansiyel ortaklara bölgesel, yerel ve ulusal düzeylerde ulaşmaktayız.

Bilgiye erişim sağlayan ve işbirliği, eğitim ve teknik bilgi birikimi transferini kolaylaştıran EPA, Kişisel Gelişim Programı oluşturmuştur. Bunun amacı, belirli sayıda seçilmiş olan öğrenci ve mezunlara Avrupa fonu ve proje geliştirme konusundaki bilgilerini geliştirme olanağı sağlamaktır.

Avrupa Eğitim ve Sosyal Araştırma Akademisi ile işbirliği içinde olan EPA, AB fon yönetimi konusunda eğitim kursları veren Avrupa Projeleri Hızlandırıcısını kurmuştur.

Uniao Das Freguesias de Gondomar (SCOSME) Valbom E Jovim

The União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim (UFGVJ), Portekiz'in kuzeyindeki yaklaşık 50.000 nüfusu olan Porto Büyükşehir Bölgesi'nin on altı belediyesinden biri olan Gondomar Belediyesi'ndeki altı bölgeden birinde yer almaktadır.

Bir kamu tüzel kişiliği olarak, Kurumun hükümet tarafından belirlenen birçok yetkinliği vardır ve çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar için girişimcilik, istihdam edilebilirlik, eğitim, yaygın eğitim ile ilgili birçok proje geliştirmiştir. Uniao Das Freguesias De Gondomar (Scosme) Valbom E Jovim, sosyal içerme, aktif yaşlanma, dezavantajlı insanlar, yerel ve ulusal gönüllülük faaliyetleri, kültür, spor, çevre gibi çeşitli tematik projeler üzerinde çalışmaktadır.

Uniwersytet Lodzki

Polonya’daki yükseköğretim kurumlarının öncülerinden biri olan Lodz Üniversitesi (Uniwersytet Łódzki - ULO) 1945 yılının Mayıs ayında kurulmuştur. Üniversite, 2.500den fazla akademisyen de dâhil olmak üzere toplamda 4.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Üniversitenin 12 fakültesi, 60 çalışma alanında, 170 uzmanlık ve MBA programı dâhil 90 yüksek lisans programına sahiptir ve yaklaşık 40.000 öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Erasmus değişim programı kapsamında Lodz'da okuyanlar da dâhil olmak üzere öğrenciler yaklaşık 80 farklı ülkeden gelmektedir.

Üniversitenin İktisat ve Sosyoloji Fakültesi, 2013-2016 dönemine ait bilimsel faaliyetleri için Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı tarafından “A” kategorisindeki en yüksek notla derecelendirilmiştir. Fakülte personeli arasında çeşitli araştırma fonu kurumlarında uzmanlar da yer almaktadır. Ekonomi ve Sosyoloji Fakültesinden araştırmacılar, Çerçeve Programları destekleyen bir dizi hibe de dâhil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma, bilgi işlem, eğitim, gençlik ve refahı içeren geniş bir alanda, önde gelen uluslararası araştırmalara katılmaktadırlar

Ankara Provincial Director of Family and Social Services

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yerel bir makam olarak 1983 yılında kurulmuştur. İl Müdürlüğünün görevleri şunlardır: yerel düzeyde sosyal hizmetler ile dayanışmaya yönelik politikalar geliştirip uygulamak; aile yapısını korumak; çocuklara yönelik sosyal hizmetler ve dayanışmayla ilgili etkinlikler yapmak; kadına yönelik toplumsal cinsiyet ayrımcılığını önlemek; engelli ve yaşlı bireyler için her türlü önlemi almak ve sorunlara çözüm geliştirmek; şehit ve gazi yakınlarını haksız muamele ve hak mahrumiyetinden korumak için gerekli önlemleri almak; koruma ve sosyal yardımlara ihtiyaç duyan bireylere yönelik dayanışma faaliyetleri düzenlemek; aile bütünlüğünü korumak ve istihdam edilebilirliği arttırmak için gerekli önlemleri almak ve diğer kurum ve STK’lar arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.